Recz

 

Droga do Recza przed Lubieniowem                         Widok od strony południowej

  

  

Recz nocą